Cart

Thermofloat

Float Niskoemisyjny Miękkopowłokowy

Miękkopowłokowe szkło niskoemisyjne przeznaczone dla zastosowań wymagających wielkości współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 1,1 W/m2K. Pomimo niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła U, produkt ten zapewnia znakomitą przepuszczalność światła i neutralność barwy.

Bardzo niski współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 1,1 W/m2K dla spełnienia specjalnych wymagań izolacyjności cieplnej (dla konfiguracji 4 – 16 – 4 przy wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej argonem 90%).

Bardzo neutralne szkło pod względem przepuszczania i odbijania światła.

rozmiar DLF grubość
3210×2550 x 4 x 6 x x x
3210×2250 x 4 x 6 x x x
2550×1605 x 4 x 6 x x x
rozmiar PLF grubość
6000×3210 x 4 x 6 x x x