Cart

Na urządzenie składają się:

– sprężarka czynnika chłodzącego,
– kondensator,
– parownik,
– zbiornik,
– pompa,
– sterowanie elektroniczne.

Tunele suszące składają się z 4 sekcji złożonych w sekwencje. Pierwsze dwie sekcje to sekcje grzejące, trzecia to sekcja chłodząca, ostatnia jest chłodząca z agregatem. Każda sekcja ma niezależną sekwencję grzania ze względu na możliwość kontrolowania suszenia materiału zgodnie z zaleceniami.Każda z sekcji jest wyposażona w wiatrak wysokiej mocy dla uzyskania recyrkulacji i wyciągu przez komin (zlokalizowany w ostatniej sekcji) który zapewnia efekt ssania na całej długości tunelu, aby mieć kontrole nad ilością wilgoci obecnej w powietrzu. Cała struktura jest izolowana przez CERABOARD o grubości 50mm oraz włókno szklane. Transport odbywa się poprzez stalowe rolki owinięte przez sznur Kevlarowy. Tunel suszący jest napędzany przez silnik z przekładnią kontrolowany przez inwerter.

Sekcja I.R.

Każda z sekcji I.R. jest wyposażona w 9 bliźniaczych lamp kwarcowych ze średnim typem fali, zainstalowanych na górze transportera. Lampy są usytuowane w odpowiedniej odległości w celu zapewnienia maksymalnego wnikania promieniowania podczerwonego na materiał tak aby ułatwić proces ogrzewania. Gorące powietrze wytwarzane przez IR jest następnie wydmuchiwane na materiał, regulator temperatury zadba o to, aby utrzymać odpowiednią temperaturę na stałym poziomie. Moc promieniowania IR jest regulowana w zakresie od 0% do 100%, jest też możliwość odłączenia lamp które wdanym momencie nie są nam potrzebne. Kiedy suszarka jest wyłączona regulator termiczny zadba pracę wentylatora aż temperatura spadnie poniżej 80° С W razie przegrzania,gdy temperatura przekracza 170° С zamontowany jest wyłącznik bezpieczeństwa. Górna cześć sekcji LR. wyposażona jest w pneumatyczny system otwierania w celu łatwiejszej kontroli wewnątrz oraz usunięcia materiałów w nagłych przypadkach. Wentylatory w sekcji grzania będą wyposażone w inwertery.

Sekcja chłodzenia

Powietrze pobierane jest z zewnętrznego otoczenia i wdmuchiwane do wnętrzna komory chłodzenia. Górna cześć sekcji wyposażona jest w pneumatyczny system otwierania w celu łatwiejszej kontroli wewnątrz oraz usunięcia materiałów w nagłych przypadkach.

Obwód chłodniczy

Pojedynczy obwód chłodniczy z jedną lub dwiema sprężarkami połączonymi równoległe. Obwód chłodniczy zawiera następujące składniki:
Rozładowczy transporter rolkowy wymiary 3500x 2740mm dla ręcznego rozładunku szkła. Opis urządzenia:
– Konstrukcja stalowa z regulacją wysokości za pomocą ramy teleskopowej i regulowanymi nóżkami
– Transporter rolkowy z rolkami stalowymi owiniętymi PVC
– Ruch rolek stalowych poprzez pasy zębate
– Grupa napędowa

Producent

Studio1

Dane techniczne

Długość sekcji IR
4320 mm

Długość sekcji chłodzenia
430

Ilość sekcji
4

Sekcje grzania
2

Sekcje chłodzenia
1

Chłodzenie agregatem
1

Długość
8972mm

Maksymalna szerokość
2200mm

Moc grzewcza
~108 kW

Moc całkowita
~133 kW

Moc całkowita zawierająca agregat
~154 kW